CHVÁLA

ČESKÉ

KUCHYNĚ

tradice

jídlo

stolování

osobnosti

Chvála české kuchyně - tradice / jídlo / stolování osobnosti je kniha neobyčejně potřebná a užitečná. V pěti kapitolách přináší celkový pohled na všechny základní oblasti našeho stravování. Měla by se stát nedílnou součástí nejen knihoven odborných hotelových škol, ale náleží do rukou každého šéfkuchaře, nebo manažera v oblasti hotelnictví a potravinářského průmyslu.

Publikace čtenáře zaujme i fotografiemi a ilustracemi. Jednotlivé kapitoly jsou napsány živým jazykem a dozvíme se v nich všechno podstatné o jídle i pití, vaření, vybavení kuchyní i o osobnostech naší gastronomie, které ji v minulosti formovaly a vtiskly jí dnešní tvář...

Václav Stárek

prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

Jaroslav Sapík náleží mezi zastánce a znalce tradiční české kuchyně, o které tvrdí, že je nutné vrátit ji do té pozice, kterou zastávala ještě na počátku minulého století, kdy s úspěchem soutěžila s Vídní i Budapeští a držela krok také s Paříží. Jako praktik dobře ví, že kvalitní jídlo nelze uvařit za pět minut...

Hugo Schreiber

Česká národní kuchyně se formovala již v nejstarších dobách a od 19. století vstoupila do klasické podoby vydáním řady originálních kuchařských knih z pera předních českých autorů. Dokládá to i výpravná publikace Chvála české kuchyně - tradice / jídlo / stolování / osobnosti, jakási bible naší gastronomie, která v pěti samostatných kapitolách představuje základní stravovací principy, potraviny, styly vaření, technické zajímavosti a výrazné osobnosti české kuchyně v proměnách posledních staletí...

Miroslav Kubec

prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Pevnou součástí národní kultury jsou i stravovací zvyklosti. Česká kuchyně vynikala mezi okolními zeměmi kvalitními surovinami a jejich dokonalým zpracováním. Moderní doba klasickému stravování nepřeje. Je to však škoda, neboť se tak ztrácí jeden z podstatných rysů naší kultury. Na knize jsme pracovali více jak dva roky a jsme přesvědčení, že publikace především nastupujícím generacím obohatí jejich pohled na klasické české stravování. Naší myšlenku podtrhují i mnohdy obtížně dostupné archivní fotografie a vyobrazení, které dodávají knize encyklopedický charakter. Podobná kniha u nás doposud nevyšla.

Jarmila Schreiberová

editorka

Ukázky

knihy


Subskribce

na knihu

Chvála

české

kuchyně

Nakladatelství Perseus vypisuje subskribci na knihu Chvála české kuchyně - tradiční jídlo / stolování / osobnosti.

Kniha vychází pod patronací Mariana Jurečky, ministra zemědělství ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Asociace hotelů a restaurací ČR.

Kapitola Občanský a církevní rok se věnuje tradičním svátkům ve vztahu ke stravovacím zvyklostem. Oddíl Historické panorama gastronomie se zabývá pohostinstvím a jednotlivými typy oborových kuchyní. Kapitola Osobnosti, kuchařské školy a spolky mapuje nejvýznamnější české kuchařské osobnosti, autory kuchařských knih, šéfkuchaře, restauratéry a hoteliéry. Oddíl Jídlo a pití přináší informace o potravinách, včetně úpravy pokrmů. V oddíle Technické vymoženosti kuchyní je představen vývoj a proměny kuchyně. Kniha představuje jakousi "bibli" české gastronomie a je určená nejen odborníkům, školám a knihovnám, ale i nejširší veřejnosti. Významnou součástí knihy je bohatá obrazová a fotografická dokumentace. Podobné dílo doposud u nás nevyšlo.

Ukázky naleznete na www.chvalaceskekuchyne.cz

rozsah 450 stran

barevné bloky

400 fotografií

tvrdá vazba

rozměry 20 x 25 cm

rok vydání 2016

Cena pro subskribenty za jeden výtisk knihy je 600,- Kč (včetně poštovného v ČR a balného);

maloobchodní cena bude podstatně vyšší.

V případě zájmu objednávky zasílejte e-mailem nebo poštou na adresu

Perseus - PhDr. Jarmila Schreiberová

U Letenského sadu 1292/4

170 00 Praha 7

mobil: 777 294 226

e-mail: jarmila.schreiberova@seznam.cz

IČO: 71326774

DIČ: 495924248

Finanční částky za objednané knihy poukažte na účet nakladatelství Perseus u ČSOB:

272857198/0300

V případě, že kniha z jakýchkoli příčin nevyjde do konce roku 2016,

vydavatel v celém rozsahu vrátí subskribentům částku určenou pro odběr Chvály české kuchyně.

Dr. Jarmila Schreiberová

editorka

Perseus - PhDr. Jarmila Schreiberová

U Letenského sadu 1292/4

170 00 Praha 7

mobil: 777 294 226

e-mail: jarmila.schreiberova@seznam.cz

IČO: 71326774

DIČ: 495924248